Məlumat

Dırmaşan sənətçi: Lynx kruizantları tutmağa çalışır


Wow! Ancaq həqiqətən iki dırmanma sənətçisi var idi. Videoda boz bir dələ tutmağa çalışan bir linç göstərilir. Ancaq ovçu və ovçu bir-birlərinə açıq şəkildə bərabərdir ...

Lynx kruvantdan daha böyük və güclü olsa da, gəmiricinin ardınca çətinlik çəkir. Damın üstünə qalxır, ensiz dar şüaları üzərində tarazlaşır və nəhayət bir ağacın dalınca gedir.

Olduqca təsir edici: bu dəfə boz dələ böyük pişikdən daha sürətli və çevik olduğunu sübut etdi. Linkin sonunda təslim olur və uzaqlaşır. Növbəti dırmanma yarışında qalib gələcəkmi?

Funny Dələ: "Mənim qozum olmadan deyil!"