Şərh

Incredible! Keçilər gizlətmək və axtarmaqda peşəkarlardır


Daşlı dağlıq mənzərə, bir neçə kol, sülh və sakit - ilk saniyələrdə video olduqca darıxdırıcı görünür. Sonra birdən bir bang və ... yikes! Bir neçə keçi qəfildən sıçrayır! Əvvəllər mükəmməl kamuflyaj edilmiş, Təhr adlanan təpə sakinləri görünməmişdir.

Birdən "gözəgörünməz" Tahrs, ildırım sürətiylə daşlı mənzərəyə qalxdıqda sürpriz mükəmməldir. Bir ovçu heyvanları vurduğu kimi görünür. Xoşbəxtlikdən keçilərin heç birinə heç bir şey baş vermədi. Qısa bir şok anından başqa, bütün Təhrilər təhlükəli vəziyyətdən çıxırlar. Dırmaşan keçi gələcəkdə daha yaxşı gizlənməli olacaq?

On ən kəskin və yanaqlı keçi uşağı